Preeklamsie v těhotenství

23.09.2013 17:52

Preeklampsie v těhotenství

 

Preeklampsie je závažný stav, který postihuje v těhotenství 6 – 8 % žen. Nejčastěji se projevuje v druhé polovině těhotenství se zhoršením stavu na konci těhotenství.

Měření tlaku v těhotenství,
rizikové faktory pro vznik preeklampsie,
preeklampsie v osobní nebo rodinné anamnéze,
první těhotenství,
věk pod 20 let nebo nad 40 let,
obezita,
vícečetné těhotenství,
těhotenská cukrovka,
některá onemocnění před těhotenstvím – vysoký krevní tlak, cukrovka, migrény, revmatoidní artritida, onemocnění ledvin a jiné.


Příznaky preeklampsie v těhotenství


vysoký krevní tlak – tlak v klidu při opakovaném měření vyšší než 140/90,
zvýšené množství bílkovin v moči – pro správné hodnocení je třeba odebrat střední proud moči, popř. provést sběr moči za 24 hodin,
otoky – zejména obličeje a rukou,
nepřiměřeně velké přírůstky na váze – přírůstky vyšší než 1 kg týdně nebo 3 kg měsíčně jsou obvykle způsobeny zadržováním vody v tkáních,
silná bolest hlavy,
poruchy zraku – rozostřené vidění, chvilková ztráta zraku, citlivost na světlo,
mdloby, nevolnost, zvracení.

Ženy často při preeklampsii nepociťují žádné příznaky a onemocnění je tak obvykle diagnostikováno při preventivní prohlídce, která by měla vždy zahrnovat měření tlaku a testování moči na bílkoviny.
Pro stanovení diagnózy preeklampsie je nutné splnění dvou podmínek – opakované naměření vysokého krevního tlaku a přítomnost bílkovin v moči. Doplňkově je prováděn rozbor krve pro zjištění funkce ledvin a jater.

Možné komplikace při preeklampsii

Nedostatečné zásobení placenty – preeklampsie může způsobit špatné zásobení placenty krví, dítě pak dostává méně kyslíku a živin. To může vést ke zpomalení růstu, nízké porodní váze, předčasnému porodu nebo až k úmrtí plodu v děloze, předčasné odloučení placenty – preeklampsie zvyšuje riziko předčasného odloučení placenty od děložní stěny. Tento stav může vyvolat silné krvácení, které ohrožuje na životě matku i dítě, HELLP syndrom – při HELLP syndromu dochází k rozpadu červených krvinek, zvýšení jaterních testů a snížení množství krevních destiček, stav je nebezpečný pro matku i dítě, příznakem je silná nevolnost a bolest hlavy, zvracení a bolest na pravé straně pod žebry, eklampsie – eklampsie je nejzávažnější komplikací preeklampsie, dochází při ní k nedostatečnému okysličování mozku, což vede ke křečím a bezvědomí. Eklampsie může způsobit trvalé poškození orgánů (mozek, játra, ledviny) a ohrožuje na životě matku i dítě. Příznakem eklampsie jsou bolest na pravé straně pod žebry, silná bolest hlavy, poruchy zraku a změny chování (zmatenost, podrážděnost, apatie).

Léčba preeklampsie

Jedinou léčbou preeklampsie je porod. Pokud je dítě ještě nezralé, podávají se matce léky na snížení tlaku a magnézium sulfát jako prevence křečí. Pro urychlení vývoje plic dítěte jsou někdy matce podávány kortikosteroidy. Ženy s preeklampsií jsou obvykle hospitalizovány v porodnici, kde je trvale sledován jejich stav a stav dítěte. Opakovaně je prováděno ultrazvukové vyšetření (průtoky pupečníkem, biometrie plodu, posouzení množství plodové vody) a monitoring srdečních ozev plodu. Porod je obvykle vyvoláván dříve než v termínu porodu, popř. při špatném stavu dítěte nebo matky je porod proveden císařským řezem.