Co proplácí Česká průmyslová pojišťovna v roce 2021 ?

11.01.2021 00:00

Manažerka mateřství

Přispějeme částkou až 2000 Kč


www.cpzp.cz/preventivni-program/38

ČPZP poskytuje příspěvek těhotným ženám na klidné mateřství.  V případě vícečetného těhotenství nelze příspěvek navýšit.
Příspěvek je platný pro rok 2021. Pokud tedy pojištěnka začne program čerpat v roce 2021, nebude již mít nárok čerpat příspěvek na dané těhotenství v rámci programu Manažerka mateřství v roce 2022 (pokud pojištěnka program začala čerpat v roce 2020, nemůže již čerpat v roce 2021).

Možnosti čerpání:

 • nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s těhotenstvím, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pojištěnkou, mj.:
  • prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do 14 týdne těhotenství
  • epidurální analgezie (v případech, kdy není aplikován z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb)
 • kurzy pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu.

Nárok na čerpání příspěvku vzniká za těchto podmínek:

 • v době realizace i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP.

Shrnutí - pro čerpání platí hlavní zásady:

 1. 2 000 Kč - příspěvek na rok 2021
 2. 2 000 Kč na jedno těhotenství (pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2020, nemůže dočerpat program v roce 2021)
 3. Druhé těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje
 4. Vícečetné těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz
 • Těhotenský průkaz nebo rodný list (pro případ nárokování programu po porodu)
 • Doklad o  úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.

 

Žena po porodu

Přispějeme částkou až 1000 Kč
 

 

 

www.cpzp.cz/preventivni-program/37

ČPZP poskytuje příspěvek ženám po porodu. Příspěvek je určen ženám po porodu dítěte do dosažení 1 roku věku dítěte. V případě vícečetného porodu nelze příspěvek navýšit.

Možnosti čerpání:

1.     vyjmenované pomůcky na kojení a krmení dětí (formovače a chrániče bradavek, kojící kloboučky, absorpční prsní vložky,  odsávačka mateřského mléka včetně příslušenství a náhradních dílů, ohřívačka, nádoby na uchovávání tekutin - především mateřského mléka, umělé výživy, čaje apod., láhve na kojení/krmení, vč. saviček, nádoby/nádobí ke krmení dětí do 1 roku věku (vztahuje se i na sady a příbory), sterilizátory kojeneckých lahví a pomůcek ke kojení, kojící polštáře).

Příspěvek není určen na nákup čajů, umělé výživy, vitaminů, termosek/termoláhví, ani kosmetických přípravků (např. gel na bradavky). 

 • 2.   cvičení pro ženy

Produkty pro ženy po porodu musí být zakoupeny v lékárně (popř. v e-shopu lékárny), ve zdravotnických potřebách (popř. e-shopu zdravotnických potřeb) nebo ve specializovaných prodejnách (kamenné prodejny i e-shopy; např. prodejny pro matky a děti).


Příspěvek nelze čerpat opakovaně na jedno dítě (tj., pokud bylo čerpáno v roce 2020, nelze čerpat v roce 2021). Příspěvek je platný pro rok 2021, pokud pojištěnka začne program čerpat v roce 2021, nebude již mít nárok čerpat příspěvek na dané dítě v rámci programu Žena po porodu v roce 2022.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list nebo průkaz pojištěnce – dítěte, ke kterému je příspěvek uplatňován
 • Doklad o úhradě

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.