On-line konference -- Miminko maminko

29.12.2017 20:40

Chtěli by jsme vám nabídnout nový projekt " MIMINKO MAMINKO" . Je to on-line konference, kde se vám představí spousty odborníků a nabídne vám nespočet informací nejen pro těhotné budoucí maminky. Tento web je plný smysluplných informací a proto vám ho nabízíme a doufáme, že s ním budete spokojeni. Najdete mezi nimi i hodinový rozhovor s laktační poradkyní Lenkou.

strollering.cz/akce/miminko-maminko/

Online​ ​ konference​ ​ Miminko​ ​ maminko​ ​ vznikla​ ​ z​ ​ potřeby​ ​ informovat​ ​ a​ ​ vzdělávat​ ​ rodiče,​ ​ kteří se​ ​ chystají​ ​ na​ ​ těhotenství,​ ​ nebo​ ​ již​ ​ miminko​ ​ čekají.​ ​ Potřeba​ ​ uspořádání​ ​ konference​ ​ vychází z​ ​ velmi​ ​ nízké​ ​ informovanosti​ ​ mnoha​ ​ budoucích​ ​ rodičů​ ​ o​ ​ tom,​ ​ na​ ​ které​ ​ oblasti​ ​ je​ ​ potřeba​ ​ se zaměřit​ ​ ještě​ ​ před​ ​ samotným​ ​ početím​ ​ dítěte​ ​ a​ ​ během​ ​ těhotenství.

Mezi​ ​ pozvané​ ​ hosty​ ​ patří​ ​ například​ ​ Prof.​ ​ RNDr.​ ​ Anna​ ​ Strunecká,​ ​ DrSc.,​ ​ Mgr.​ ​ Eva​ ​ Hájková, MBA,​ ​ MUDr.​ ​ Jan​ ​ Vojáček,​ ​ Dědek​ ​ Kořenář,​ ​ MUDr.​ ​ David​ ​ Frej,​ ​ Michaela​ ​ Tilton​ ​ a​ ​ další. Týdenní​ ​ konference​ ​ proběhne​ ​ na stránkách www.miminkomaminko.cz​. Rodiče​ ​ budou​ ​ mít možnost​ ​ sledovat​ ​ a​ ​ dozvědět​ ​ se​ ​ nové,​ ​ kvalitní​ ​ a​ ​ hodnotné​ ​ informace​ ​ z​ ​ pohodlí​ ​ svého domova.​ ​ Od​ ​ 28.​ ​ 1.​ ​ 2018​ ​ do​ ​ 3.​ ​ 2.​ ​ 2018​ ​ budou​ ​ každý​ ​ den​ ​ zveřejněny​ ​ tři​ ​ rozhovory,​ ​ ke​ ​ kterým budou​ ​ mít​ ​ rodiče​ ​ volný​ ​ přístup​ ​ po​ ​ dobu​ ​ 24​ ​ hodin.​ ​ Poté​ ​ se​ ​ přístup​ ​ k​ ​ videím​ ​ uzavře​ ​ a rozhovory​ ​ bude​ ​ možné​ ​ vidět​ ​ pouze​ ​ po​ ​ zaplacení​ ​ doživotního​ ​ členství  ​ k​ ​ celé​ ​ konferenci, případně​ ​ zakoupením​ ​ jednotlivých​ ​ rozhovorů.